Osnovne pripreme za ugradnju

Omekšivači vode najčešće se postavljaju na "ulaz" vode u objekat, iza vodomera a ispred svih potrošača. Manji omekšivači namenjeni samo jednoj prostoriji ili jednom uređaju postavljaju se tamo gde je najzgodnije.

Omekšivači vode se u većini slučajeva pozicioniraju u posebnu prostoriju koja i inače služi za instalacije poput grejanja, vodovoda i sl.

Omekšivači se ne ugrađuju u šaht, ispred kuće, u prostorije koje zimi mogu da zalede, odnosno u prostorije koje imaju previsoku temperaturu.

Preporučujemo da se na poziciji ugradnje napravi "zaobilaznica" - By Pass sa 3 ventila koji omogućava "zaobilaženje" omekšivača u slučaju redovnog servisa ili zastoja u radu.

Omekšavanje vode se vrši u koloni sa jonoizmenjivačkom masom, a regeneracija mase se odvija pomoću rastvora kuhinjske solu NaCl koji se uvlači u kolonu kada za to dođe vreme. Digitalni upravljački ventil koji se nalazi na vrhu omekšivača pokreće regeneraciju uređaja kada se kapacitet zasiti.

Omekšavanje vode One Stop Shop

JEDINI NAČIN DA UKLONITE KAMENAC IZ VODE JE UGRADNjA OMEKŠIVAČA VODE !

PRIPREMA ZA UGRADNjU

Na lokaciji na kojoj oprema za omekšavanje vode treba da se pozicionira prvo treba izvršiti pregled i ustanoviti nekoliko važnih parametara. Osnovna stvar je da li se cevi na koje oprema treba da se montira vode ili ne, ustanoviti koji je prečnik cevi (1", 3/4...), koje cevi su korišćene na postojećoj instalaciji (ppr, pvc, okiten, rehau, bakar isl.), izmeriti pritisak vode u cevima i odrediti tvrdoću vode adekvatnom metodom. Po potrebi, ukoliko je pritisak prejak, treba ga regulisati prigušnim ventilom na MAX 4.5-5.0 BAR.

U većini slučajeva na lokaciji neophodno je izvršiti nekoliko operacija da bi oprema za omekšavanje vode mogla da se montira. Najčešće treba "preseći" dovodnu cev, ubaciti dva "T" komada sa BY-PASS ventilom i izvući dve linije na poziciju na koju uređaj treba da se postavi. Radi bržeg i jednostavnijeg završetka ove faze, HYDROLUX vašem lokalnom vodoinstalateru priprema grafički prikaz, šemu i pismene instrukcije za obavljanje ovog posla. U slučaju potrebe, komunikacija sa servisnom službom obavlja se u realnom vremenu putem telefona, VIBER-a, SKYPE-a.

Neophodne pripremne radnje podrazumevaju izlazak na teren, sagledavanje tehničkih aspekata za ugradnju opreme za omekšavanje vode, izradu projekta i pripremu ponude, kao i dodatne radnje oko eventualnih prepravki na lokaciji koje bi omogućile ili eventualno pojednostavile proces ugradnje.

Pošto su sve pripremne radnje obavljene, servisna služba Hydrolux izvršava dostavu, montažu i puštanje u rad opreme. Na licu mesta se programira kontroler na osnovu parametara na likaciji, kao i izvršava provera sistema i obuka klijenta. U slučaju da kijent nije u mogućnosti da obezbedi rezidentnog vodoinstalatera, Hydrolux je osposobljen za sve vrste hardverskih zahvata na instalacijama..


BY PASS sa 3 ventila

priprema za ugradnju omekšivača vode
ugradjivanje omekšivača za vodu

spajanje filtera za vodu
ugradnja filtera za vodu
armatura za montažu hemijske pripreme vode

KANALIZACIONI PRIKLJUČAK

Povezivanje odvoda sa kanalizacijom vrši se fleksibilnim crevom od pola cola (baštensko crevo za zalivanje) i može se koristiti bilo koji kanalizacioni priključak poput odvoda u podu, sifona sa posebnom šelnom, ili namenski napravljene odvodne linije.MINIMUM ZAHTEVA ZA UGRADNjU


Omekšavanje vode - Kategorije

GDE SE OMEKŠIVAČ NE POSTAVLJA

Omekšivač vode se instalira na ulazu vode u kuću. Omekšivači vode se NE UGRAĐUJU u šaht, van kuće, ili u prostorijama gde nema dostupnih instalacija kao što su PRIKlJUČAK ZA STRUJU 220V, KANALIZACIONI ODVOD i PRISTUP DOVODNOJ LINIJI VODE SA PRIKLjUČCIMA IZMEĐU KOJIH SE UREĐAJ SPAJA.

Ugrađena oprema mora biti zaštićena od smrzavanja, radijacije i toplote. Samu instalaciju trebalo bi da izvede lice sa iskustvom. Ukoliko želite da razdvojite TVRDU I MEKU vodu, potreban je odvojen sistem cevi za hladnu vodu. Postrojenje mora biti instalirano na sobnoj temperaturi od + 5 do + 40°C. Temperatura sirove ulazne vode ne sme da pređe vrednost od + 30°C. Oprema ne sme da se instalira u prostoriji u kojoj ima prašine ili vlage.

Ugradnja aparata za omekšavanje vode ne podrazumeva prekrajanje vaše postojeće kućne instalacije, bušenje zidova ili sečenje cevi i postavljanje "portova" za insertovanje samog omekšivača. Naša servisna služba je osposobljena za takve radove, ali njen prevashodni zadatak je da izvrši isporuku, spajanje na pripremljene kontakte, programiranje procesora za regeneraciju i obučavanje klijenta kako da koristi aparat. Šemu za pripremne radnje možete preuzeti od nas u PDF formatu, a svaki iskusan vodoinstalater će lako i jeftino izvršiti potrebne izmene na vašoj kućnoj instalaciji. U slučaju da niste u mogućnosti da angažujete treće lice, naši serviseri obaviće pripremne radnje po važećem cenovniku.


OMEKŠIVAČI ZA KUĆNU I KOMERCIJALNU UPOTREBU !


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE