Prečišćavanje bunarske vode

Problemi sa vodom u profesionalnoj - komercijalnoj upotrebi

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode. U preko 95% slučajeva zagađenja su kompleksna, sa nekoliko uzročno-posledičnih indikacija. Za bilo kakav ozbiljan pristup filtraciji ovakve vode neophodno je uraditi kvalitetnu HEMIJSKU i MIKROBIOLOŠKU analizu uzorka. Za ovakve potrebe HYDROLUX preporučuje odlazak u specijalizovanu laboratoriju, npr. Gradski Zavod za javno zdravlje.

 

Za konfigurisanje aparata za prečišćavanje bunarske vode neophodno je znati i temperaturu vode, željeni protok vode  odnosno namenu (tehnička ili pitka voda). Da bi se pravilno dezinfikovala bunarska voda, neophodno je prvo opredeliti se za metodu, bilo UV ZRAČENjE vode ili DEZINFEKCIJA DOZIRANjEM HLORA.  Za hlorisanje bunara neophodno je prvo iz bunarske vode ukloniti Organske Materije, koje reaguju sa hlorom i prave Trihalometane - kancerogena jedinjenja.

 

Bunarska voda je po pravilu veoma tvrda voda, odnosno jedan od obaveznih koraka za korekciju je omekšavanje vode. Hydrolux raspolaže sa posebnim koktel jonoizmenjivačkim smolama, koje često u samo jednoj koloni mogu da saniraju najveći deo ili ponekad čak sva zagađenja koja postoje u vodi, kao i da istu omekšaju. Dezinfekcija bunara je često neophodna.

 


Dezinfekcija vode UV zračenjem

Najčešći problemi sa vodom